4 kroky k úspěchu

  • Výživa
  • Pohyb
  • Duševní hygiena
  • Detoxikace

Na tyto 4 věci bychom měli myslet každý den, neboť jsou součástí zdravého životního stylu, tak jak jej v dnešní době chápeme. Tyto čtyři aspekty, respektive náležitosti s nimi související, bychom měli respektovat a dodržovat každý den. Teprve dodržování všech čtyř aspektů každý den vytvoří jeden celek, zdravý psychicky i fyzicky odolný organismus schopný regenerace, organismus ve FLOW.