Váš osobní EKO PLÁN

Není mým cílem vyjmenovávat na tomto místě všechny zdroje škodlivých a toxických látek naší doby, podle mého názoru se to velice dobře zdařilo autorům trilogie „Doba jedová“. Těchto toxických látek a škodlivin jsou doslova stovky a všechny lidskému organismu ve větší či menší míře škodí.
Každý den bychom proto měli myslet na to, jak se chovat ekologicky SAMI K SOBĚ, tj. zabránit vstupu škodlivých látek do svého těla nebo tento vstup alespoň omezit na minimum. Vstupu některých škodlivin ale bohužel nezabráníme, žijeme v prostředí v jakém žijeme, pijeme vodu, kterou pijeme a dýcháme vzduch, který dýcháme. O kvalitě vody, vzduchu a potravin již byly napsány stovky knih, není proto potřeba tyto výsledky znovu shrnovat.
Důležité je myslet na detoxikaci každý den, mít svůj osobní EKO PLÁN a také myslet na to, že pokud již škodliviny a jedy v těle máme, musíme se jich zbavit. Tělo se tak nastaví do svých běžných obrátek, samoozdravovací schopnosti se obnoví a obnoví se i činnost biochemických drah, hormonálního i enzymového systému tak, jak jej popisuje vědecká či lékařská literatura. Tento děj si můžeme přestavit jako RESTART našeho těla.