Anotace

Revoluční kniha s novým náhledem na hubnutí, očistu těla, odkyselení a vyrovnání hormonálního i psychického systému lidského organismu. Autorka, která je světově uznávaným odborníkem, má doktorát z chemie a je majitelkou vzdělávacího zařízení pro nutriční odborníky. V knize autorka pro širokou veřejnost srozumitelným způsobem popisuje unikátní metodu pro ozdravení lidského těla, jeho zbavení se jedů a škodlivin a tím nastolení rovnováhy, tělesné u duševní. V knize je popsán unikátní 4-týdenní program, včetně receptů, péče o tělo, psychiku a pohybových aktivit.
Flow je v knize míněno jako stav organismu, kdy vše funguje tak jak má, tak jak to příroda chtěla – je to stav, kdy si náš fyzicky i psychicky zdravý organismus přirozeně vybírá pro tělo dobré potraviny, nápoje a suroviny, nemá problémy s jejich trávením a zpracováním, netrpí žádnými alergiemi a nesnášenlivostmi, neukládá si tuk na horší časy; je to stav dobré fyzické kondice, kdy jsme propojeni se svým vlastním tělem, nic nás nebolí a dobře zvládáme každodenní fyzické i psychické úkony. „Flow je zkrátka spokojenost těla i duše“
Přidanou hodnotou knihy je existence webových stránek www.nutrirestart.cz, kde čtenáři naleznou bonusové kapitoly, další výborné recepty, dotazníky a návody pro hubnutí, očistu těla a jednotlivých orgánů a praktické tipy pro zdravý životní styl. Kniha je navíc slevovým kuponem v hodnotě 299 Kč pro kurzy výživy, koučování a zdravého životního stylu u autorčiny vzdělávací společnosti NutriAcademy, s.r.o.

Předmluva

Proč píši tuto knihu? Všichni přece chceme být zdraví a šťastní, denně to vídám kolem sebe. Tato kniha by nám k tomu měla pomoci, je totiž určená pro všechny, jimž není lhostejné zdraví své, ale také zdraví své rodiny, přátel a známých.
Tuto knihu píši na základě svých osobních zkušeností a praktických poznatků z práce se svými klienty. Vystudovala jsem chemii potravin a mám doktorát z chemie životního prostředí. Jsem autorkou šesti vědeckých publikací uveřejněných v prestižní vědecké databázi Web of Science a jsem citována odborníky i vědci z celého světa. Kromě toho jsem autorkou desítek dalších odborných publikací, dvou vysokoškolských skript a studijních textů pro kurzy nutričních poradců. Naše rodina už přes dvacet let vlastní akreditovanou laboratoř pro kontrolu potravin a výživových doplňků. Jako držitel akreditace Ministerstva školství vedu rekvalifikační kurzy pro nutriční poradce a life style kouče. Můžete se o tom přesvědčit na www.nutriacademy.cz.
Tím se nesnažím se chlubit, uvádím zde tyto informace proto, že neustále bilancuji na úzké hraně světa vědeckého a laického (praktického, lidského). Neustále se pokouším informace vědecké převádět do běžné lidské mluvy, aby je všichni dobře pochopili. Také se snažím věci lidské, vypozorované či získané prací s běžnými lidmi, převádět do mluvy vědecké a odborné. Nepíši zde vědeckou publikaci určenou pro úzké spektrum velmi v oboru vzdělaných lidí, ale chci podat informace tak, aby je všichni pochopili a aby se jimi, pokud budou chtít a pokud se s nimi ztotožní, řídili pro dosažení lepší kvality svého života. K tomuto účelu používám různá přirovnání a zjednodušuji biochemii a také zavádím nové termíny. S plným vědomým psaní řádek v této knize na tomto místě píši, že jsou v knize i vědecky nepodložená fakta, která však v praxi velmi dobře fungují. Jsou to poznatky, kterým současná věda zatím rozumět nemusí, vždyť člověk i věda se stále vyvíjí.
Mým cílem je přimět lidi přemýšlet o prapůvodu svých potíží a nespokojenosti a pomoci jim nalézt svou vlastní cestu k harmonizaci svého těla i psychiky. I kdyby tato kniha pomohla jednomu jedinému člověku, má smysl ji psát. Přeji si, aby tato kniha pomohla i Vám.
Vaše
Radka Burdychová