Test-ico1 Počet otázek 15
Time-ico1 Doporuručená doba pro vypracování je 25 minut

You need to be registered and logged in to take this quiz. Log in